Z.ORG KU LEUVEN

zorg verbindt

 
 
 
 
 

PVT Andreas

Inclusie-en exclusiecriteria:

Indien u geïnteresseerd bent in een verblijf bij ons, houdt u best rekening met enkele zaken.

Allereerst zullen we steeds voorrang geven aan kandidaat-bewoners die verblijven in een campus van Z.ORG KU Leuven (campus Gasthuisberg en campus Kortenberg).

Verder zijn we verplicht om enkele inclusie-en exclusie criteria te hanteren:

Inclusiecriteria:

 • Bewoner moet zich akkoord verklaren met opname (opname-akkoord vindt u verder in deze bundel)
 • Bewoner dient te passen in een van de beschreven doelgroepen
 • Bewoner moet grotendeels zelfredzaam zijn (mobiliteit is belangrijk: relatief lange afstanden)
 • Oriëntatie in tijd en ruimte moet intact zijn

Exclusiecriteria:

 • Nachtelijk doolgedrag
 • Grotendeels afhankelijk qua ADL
 • Desoriëntatie in ruimte en tijd (MMSE van <18)
 • Forensische psychiatrische patiënten
 • Niet gestabiliseerd psychiatrisch ziektebeeld
 • Somatische aandoeningen die zeer gespecialiseerde zorg vereisen
 • Persoonlijkheidsproblematiek die sociale contacten met medebewoners sterk ondermijnen
 • Dubbeldiagnose met alcohol of drugs
 • Personen met een verstandelijke beperking

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren terug.
Dit dient u (samen met uw netwerk) in te vullen en door te sturen naar Frie Swinkels, de coördinator van het PVT en Julie Swennen, de maatschappelijk werker van het PVT. Zij bekijken uw aanvraag en oordelen samen met onze supervisor, Dokter Van Buggenhout, of u in aanmerking komt voor een verblijf bij ons.
U of uw contactpersoon wordt binnen de twee weken na het inzenden van uw aanvraag gecontacteerd.

Bij aanvaarding op de wachtlijst proberen wij u een idee van de wachttijd te geven.
Bij negatief advies krijgt u een duidelijke motivatie. Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u (en uw familie) de kans om langs te komen in onze PVT voor een pré-intakegesprek. Zo kan u een eerste keer uw toekomstige woonplaats bezichtigen.

Als we een plaats voor u hebben op korte termijn, wordt u gecontacteerd voor een intakegesprek. Op dit gesprek is de supervisor, de coördinator, de maatschappelijk werker en een begeleider aanwezig.

Hier wordt samen met u en uw familie gekeken of onze PVT een geschikte woonplaats voor u is. Steeds wordt er een proefperiode van drie maanden voorzien. Tijdens de proefperiode kijken we of het verblijf bij ons een goede keuze is.
Indien de samenwerking niet aan de verwachtingen voldoet, moet een terugkeer naar de doorverwijzende instantie mogelijk zijn.

Na drie maanden zal (indien de proefperiode goed verlopen is) een kennismakingsgesprek georganiseerd worden.
We vragen u wie we mogen uitnodigen. Dit kan uw familie zijn of andere belangrijke derden.
We kijken hoe we uw verblijf in het PVT kunnen optimaliseren en luisteren naar uw wensen en die van uw genodigden.

We trachten samen praktische doelstellingen te formuleren om uw wensen concreet uitvoerbaar te maken.
Een keer per jaar maakt het multidisciplinaire team ruim de tijd voor u op de teamvergadering. Voorafgaand aan dit gesprek, zal uw individuele begeleider samen met u dit gesprek voorbereiden.
Aan u wordt gevraagd hoe u het verblijf ziet en waar u naartoe wil. De visietekst van het PVT (die u hiervoor terugvindt) zal bevraagd worden.

U krijgt de kans om uw familieleden of belangrijke derden uit te nodigen voor dit gesprek en kiest welke hulpverleners deel mogen uitmaken van het gesprek maar ook welke informatie doorgegeven mag worden aan uw netwerk.

 
 

© 2023 Z.org KU Leuven

Z.org KU Leuven is gelieerd met KU Leuven en UZ Leuven

KU Leuven
UZ Leuven

Site by Ramdesign