Z.ORG KU LEUVEN

Zorg verbindt

 
 
 
 
 

Wat doen we?

Ankerplaats

Vandaag lopen er verschillende initiatieven om psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor beschut wonen en andere zorginitiatieven nauwer te laten samenwerken. Verbreding en verdieping is een uitdrukkelijke opdracht voor de komende jaren, die we met de respectieve partners opnemen.

Als ankerplaats voor deelnemende partnerinstellingen, die een operationele autonomie behouden, biedt Z.org KU Leuven een divers zorgpalet aan, gesteund op academische standaarden en kwaliteitscriteria.


Maatschappelijke doelen Z.org KU Leuven

  1. Gezondheids- en welzijnsinstellingen oprichten, uitbaten en besturen.
  2. Activiteiten beoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de gezondheids- en welzijnszorg, met inbegrip van biomedisch wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs en alle andere vormen van opleiding van personeel, nodig voor de betrokken instellingen.
  3. Bijdragen aan een toegankelijk en hoog kwalitatief aanbod van gezondheids- en welzijnszorg, regionaal en supraregionaal, volgens de principes van multidisciplinaire, transmurale samenwerking en van onderlinge taakafspraken.

Activiteiten Z.org KU Leuven

  1. Exploitatie van de associatie Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven
  2. Exploitatie van psychiatrische verzorgingstehuizen
  3. Oprichting, exploitatie en bestuur van instellingen en voorzieningen voor opvang, begeleiding en integrale zorg voor algemene gezondheid en welzijn, waaronder initiatieven voor beschut wonen.
  4. Uitbouw van een compleet aanbod van transmurale zorgfuncties, in samenwerking met een aantal 'gelieerde rechtspersonen' en deelname aan zorgcircuits en zorgnetwerken.
  5. Ondersteuning aan andere instellingen om een toegankelijk en hoogkwalitatief zorgaanbod te realiseren, volgens de principes van multidisciplinaire, transmurale samenwerking en onderlinge taakafspraken.
  6. Ondersteuning via materiële en immateriële diensten aan andere instellingen en voorzieningen met een doel verbonden aan patiëntenzorg.

Diest, Leuven of Kortenberg: afstemming psychiatrische zorg verzekerd

Vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest en Z.org KU Leuven nemen aanloop naar formele samenwerking

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg werken door hun ontstaansgeschiedenis vaak los van elkaar. Dat is moeilijk voor de patiënten, die zelf hun weg naar gepaste zorg moeten vinden, of voor cliënten die zelf hun weg naar een instelling voor beschut wonen of een woonzorgcentrum moeten vinden. Vzw Sint-Annendael Grauwusters in Diest en Z.org KU Leuven vzw intensifiëren een samenwerkingsverband tussen hun instellingen, met als doel een afgestemde multidisciplinaire zorg te realiseren, ten voordele van de patiënt.

Lees het volledige bericht

 
 

© 2024 Z.org KU Leuven

Z.org KU Leuven is gelieerd met KU Leuven en UZ Leuven

KU Leuven
UZ Leuven

Site by Ramdesign